Βασίλειος Δήμος

Βασίλειος Δήμος

Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ)

O Βασίλειος Δήμος είναι εκπαιδευτικός, πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Διδασκαλείου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (Ε.Ο.ΘΑ.), Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.), καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ο.Α.μεΑ.Κ.Μ.).

Η συνδικαλιστική του δράση περιλαμβάνει καθημερινή δραστηριοποίηση και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της περίθαλψης των Θαλασσαιμικών, καθώς και αγώνες για τη διάδοση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, για ασφαλείς μεταγγίσεις αίματος και για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων νοσηλείας στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας. Συνεργάζεται με επίσημους φορείς (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, Διοικήσεις Νοσοκομείων, Ασφαλιστικά Ταμεία) για την αντιμετώπιση της νόσου, για τη Δημόσια και δωρεάν περίθαλψη των Θαλασσαιμικών ασθενών. Οι συνεχείς παρεμβάσεις του έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση, την επαγγελματική αποκατάσταση, και την κοινωνική ενσωμάτωση όλων των Ατόμων με Αναπηρία.

Η συμμετοχή του σε φορείς ασθενών ξεκίνησε το 1987 ως Ιδρυτικό Μέλος του Συλλόγου Μεσογειακής Αναιμίας νομού Άρτας. Το 1997 έγινε μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το 2002 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 2009 εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας.

———-

Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ) ιδρύθηκε το 1991, και είναι ο Δευτεροβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας των πασχόντων από Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) και Δρεπανοκυτταρική Νόσο. Έχει ως μέλη τους 25 Συλλόγους Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου της χώρας μας και εκπροσωπεί τους 5.000 πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Θαλασσαιμίας (T.I.F.), και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).