Ευαγγελία Νένα

Ευαγγελία Νένα

Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημόσιας Υγιεινής με έμφαση στην Κοινωνική Ιατρική, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Η Ευαγγελία Νένα MD, PhD, είναι ειδικός Ιατρός Εργασίας και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ. Στο ακαδημαϊκό της έργο περιλαμβάνεται η διδασκαλία σε προπτυχιακά μαθήματα Ιατρικής, η συμμετοχή στη διδασκαλία σε 6 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με επίβλεψη διπλωματικών εργασιών καθώς και επίβλεψη 4 διδακτορικών διατριβών υπό εξέλιξη. Συμμετέχει επίσης στη θεωρητική εκπαίδευση των ειδικευομένων Ιατρών Εργασίας, καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή διεθνείς πόρους. Είναι συγγραφέας δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (68 δημοσιεύσεις στη βάση Scopus- 763 αναφορές) και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε πολυάριθμα ελληνικά και διεθνή συνέδρια στο πεδίο της Ιατρικής, Δημόσιας και Επαγγελματικής Υγείας, ενώ έχει προσκληθεί ως ομιλήτρια σε >40 συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες και εκδηλώσεις. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο Research Gate.