Ευγενία Μπεζιρτζόγλου

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου

Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ.

Η κ. Ευγενία Μπεζιρτζόγλου MSc, PhD, είναι Ιατρός Μικροβιολόγος-Βιοπαθόλογος και Βιοχημικός με σπουδές στη Γαλλία.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Αιματολογίας και Παρασιτολογίας της Ιατρικής Σχολής Λίλλης Γαλλίας καθώς και Πτυχίου και Μάστερ Βιοχημείας. Συνέχισε τις σπουδές της με DEA στη Μικροβιολογία στο Πανεπιστήμιο Paris-Sud, Orsay, όπου και πραγματοποίησε το Διδακτορικό της στη Μικροβιολογία. Επίσης έλαβε τον μεταδιδακτορικό τίτλο Habilitation του Πανεπιστημίου Paris-Sud, Orsay. Κατόπιν τούτου μετέβη στo Εργαστήριο Μικροβιακής Οικολογίας του Karolinska Institute και αργότερα στο Διεθνές Κέντρο Αναφοράς των Αναερόβιων Μικροβίων, UCLA (University of California Los Angeles), όπου και εξειδικεύτηκε σε θέματα εντερικού μικροβιώματος και αναεροβίων μικροοργανισμών. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως συμβασιούχος διδάσκουσα στο Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης, και αργότερα ως Επίκουρη Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διετέλεσε Καθηγήτρια Μικροβιολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Διευθύντρια 3 Εργαστηρίων, Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και μέλος της Συγκλήτου.

Σήμερα είναι Καθηγήτρια Μικροβιολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής.

Διετέλεσε επί μακρόν Επίσημος Εκπρόσωπος Ελλάδος και Εργαστηριακός Ειδήμων στο ECDC (European Center for Diseases Control), στην ιδρυτική του λειτουργία. Προτάθηκε ως μέλος της Επιτροπής Anti-doping κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Είναι εκλεγμένη Πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας SOMED (Society for Microbial Ecology in Health and Disease) που εστιάζεται σε θέματα εντερικού μικροβιώματος, στην οποία διετέλεσε επίσης ταμίας. Διετέλεσε Πρόεδρος της ΟΜΕΑ (Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης) και τέλος εκπροσώπησε το Τμήμα της και το Πανεπιστήμιο σε πολλαπλές επιτροπές.

Έχει οργανώσει ως Πρόεδρος 3 Διεθνή Συνέδρια στην Ελλάδα και έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε 30 οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων στο εξωτερικό. Η κ. Μπεζιρτζόγλου έχει συμμετάσχει σε πάνω από 60 ερευνητικά προγράμματα ως ερευνήτρια. Επίσης έχει συντονίσει ως επιστημονικά υπεύθυνη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 17 ερευνητικά έργα υψηλών χρηματοδοτήσεων που προέρχονται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.

Το δημοσιευμένο της έργο ανέρχεται σε 180 ερευνητικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και 203 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.