Ηρακλής Αβραμόπουλος

Ηρακλής Αβραμόπουλος

Παθολόγος, Ιατρείο Υπέρτασης, Νοσοκομείο “Υγεία” - Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Υγείας

Εκπαιδεύτηκε στο Διαβήτη στο Διαβητολογικό Κέντρο της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα και στην υπέρταση στο Ιατρείο Υπέρτασης της ίδιας κλινικής.

Εργάζεται στο Νοσοκομείο Υγεία και στο Ιατρείο Υπέρτασης του Νοσοκομείου. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο.

Συμμετείχε σε κλινικές μελέτες όπως: αξιολόγηση της λεπτίνης σε διαβήτη τύπου 2, αξιολόγηση μεταβολικών επιδράσεων των θειαζιδικών διουρητικών, ανθεκτική υπέρταση, αντιμετώπιση πολλαπλών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε υπερτασικά άτομα, τεχνική μέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Επίσης, συμμετείχε στη διεξαγωγή διεθνών μελετών όπως IRMA (Irbesartan in Type 2 Diabetes and Microalbuminuria), PANORAMA (Quality of Life and Treatment Satisfaction of People with Type 2 Diabetes: A European Survey), σε παρεμβατικές και μη μελέτες αντιυπερτασικών φαρμάκων κλπ.

Συμμετείχε στη συγγραφή διαφόρων βιβλίων (υπέρτασης, παθολογίας κλπ) και στη συγγραφή των Ελληνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Υπέρταση το 2008.

Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Υγείας, Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Ιατρών Υγεία και Μέλος της Επιτροπής Φαρμάκων του νοσοκομείου Υγεία.

Κριτής μελετών σε διεθνή ιατρικά περιοδικά (Archives of Medical Science, Saudi Medical Journal).

Προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλαπλά συνέδρια Υπέρτασης, Διαβήτη, Καρδιαγγειακού Κινδύνου, Παθολογίας κ.ά.