Κωνσταντίνος Βότης

Κωνσταντίνος Βότης

Ερευνητής Βαθμίδας Γ’, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Βότης είναι Μηχανικός Πληροφορικής και Επικοινωνιών από την Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και κατέχει θέση ερευνητή (ερευνητής βαθμίδας Γ’) στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (CERTH / ITI) και Διευθυντή του Εργαστηρίου Οπτικής Αναλυτικής του CERTH/ITI. Είναι επίσης Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο De Montfort του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή, καθώς και τεχνολογιών VR & AR.

Έλαβε MSc και Ph.D. στην επιστήμη των υπολογιστών καθώς και στις αρχιτεκτονικές προσανατολισμένες προς την υπηρεσία από το Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου MBA από το τμήμα Business School του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αλληλεπίδραση του ανθρώπου-υπολογιστή, την απεικόνιση πληροφοριών και τη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου, συστήματα υπολογιστικού νέφους καθώς και κατανεμημένων συστημάτων, καθώς και τεχνολογιών Blockchain με κύριους τομείς εφαρμογής στο διαδίκτυο των πραγμάτων, την υγεία, την κυβερνοασφάλεια, το IoT. Από το 2001 έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 διεθνή επιστημονικά άρθρα σχετικά με διαφορετικούς τομείς εφαρμογών, όπως mHealth, HCI, Big data analytics, Cloud και τεχνολογίες Blockchain.