Λευτέρης Θηραίος

Λευτέρης Θηραίος

Γενικός Ιατρός-Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Γ. Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών - Μέλος ΔΕ HL7 Hellas

O κ. Θηραίος είναι Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., 2ο Π.Ε.Δ.Υ./Κέντρο Υγείας Βάρης μετεκπαιδευθείς στη Δημόσια Υγεία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (MSc in Public Health) και στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας (MSc in Mental Health Promotion) στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Παν/μιο Αθηνών/King’s College/ETHICS).

Μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης, της ολοκλήρωσης των διαγνωστικών /θεραπευτικών πρωτοκόλλων και της δημιουργίας μητρώων ασθενών»

Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ).

Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO NCD-PHC Consultant) για τη διαχείριση των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (2008-2012).

Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Μέλος Δ.Ε. HL7 Hellas, Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.

Μέλος Διεθνών/Ευρωπαϊκών Εταιρειών & Δικτύων (ενδεικτικά, International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research/ISPOR, European Review Group on Prevention and Health Promotion in Family Medicine/General Practice EUROPREV/Εθνικός Αντιπρόσωπος 2000-2010, European Academy of Teachers in General Practice/EURACT).