Παναγιώτης Μπαμίδης

Παναγιώτης Μπαμίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής & Ιατρικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής, Α.Π.Θ.

Ο Παναγιώτης Μπαμίδης, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής & Ιατρικής Εκπαίδευσης στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής του Α.Π.Θ. Σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί τεχνολογικά και πληροφορικά συστήματα που στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν την καθημερινότητα διαφόρων ευπαθών ομάδων ή ασθενών και να βελτιώσουν την υγεία, την ποιότητα ζωής τους ή να αναβαθμίσουν την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας. Ερευνά τη λειτουργία του εγκεφάλου και την ανταπόκρισή του σε διάφορα ερεθίσματα, τεχνολογικές παρεμβάσεις ή εκπαιδευτικές διαδικασίες, ενώ προσπαθεί να κατανοήσει την ανάπτυξη, την ανίχνευση και τον ρόλο του συναισθήματος στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έχει την επιστημονική ευθύνη πολλών ερευνητικών προγραμμάτων και το συντονισμό αρκετών εξ αυτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έχει διοργανώσει πολλά διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ληντς στην Αγγλία, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) καθώς και Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εφαρμοσμένων Νευροεπιστημών (SAN). Το 2018 τιμήθηκε με το 1ο Βραβείο Αριστείας διακεκριμένων επιδόσεων ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. χαρακτηριζόμενος ως ΔΕΠ με εξαιρετικά υψηλή, ασυνήθιστη και εντυπωσιακή επίδοση.