Πασχάλης Στειρόπουλος

Πασχάλης Στειρόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πνευμονολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Ο κ. Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP, είναι ειδικός Πνευμονολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ. Συμμετέχει στη διδασκαλία διαφόρων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Ιατρικής και στην κλινική και θεωρητική εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών στην Πνευμονολογία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Είναι συγγραφέας 117 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (1452 αναφορές στη βάση Scopus – h index 22) και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε πολυάριθμα διεθνή και ελληνικά συνέδρια στα πεδία της Πνευμονολογίας και της Ιατρικής του Ύπνου. Έχει προσκληθεί ως ομιλητής σε >150 συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες και εκδηλώσεις ενώ συμμετέχει σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων.