Σωκράτης Κουλούρης

Σωκράτης Κουλούρης

MD, Ιατρικός Διευθυντής, Roche Hellas

Ο Σωκράτης Κουλούρης είναι Ιατρός με ειδικότητα στην Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία και μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο Brigham and Women’s της Βοστώνης (Harvard Medical School) στις απευαισθητοποιήσεις σε αντινεοπλασματικά φάρμακα. Μετά από δεκαετή εργασία σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2012 άρχισε την σταδιοδρομία του στη Roche Hellas. Από τον Οκτώβριο του 2015 είναι ο Ιατρικός Διευθυντής της Roche Hellas και σχεδιάζει μαζί με την ομάδα του, που αποτελείται από τις ιατρικές ομάδες, το τμήμα κλινικών μελετών, το τμήμα των κανονιστικών υποθέσεων, το τμήμα των συλλογών ασθενών και το τμήμα φαρμακοεπαγρύπνησης, την ιατρική στρατηγική σε όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες της εταιρείας με απώτερο σκοπό να βελτιωθεί το επίπεδο φροντίδας των ασθενών με χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο.