Χρήστος Κοντογιώργης

Χρήστος Κοντογιώργης

Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ο Χρήστος Κοντογιώργης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. από το 2014.

Είναι υπεύθυνος για το μάθημα «Φαρμακοεπιδημιολογία» στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Ιατρικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η Υγιεινή, η Φαρμακοεπιδημιολογία και τα φυσικά προϊόντα και η μελέτη της αντιοξειδωτικής και της αντιμικροβιακής δράσης τους.