Χρήστος Λίμας

Χρήστος Λίμας

Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Α., Διευθυντής ΕΚΑΒ Θράκης

Χρήστος Λίμας είναι κάτοχος πτυχίου Ιατρικής από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. (1983), ενώ το 1993 έλαβε τίτλο ειδικότητας “Χειρουργικής Παίδων”. Έχει μετεκπαιδευτεί στο Great Ormond Street Hospital, London.

Εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα «Η επίδραση της ισχαιμίας και της επαναιμάτωσης επί του αριθμού των διαμέσων κυττάρων του CAJAL»  στο  Τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ.

Επιστημονικό έργο

  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά.
  • Συμμετοχές σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια με ανακοινώσεις.
  • Συμμετοχή σε προεδρεία και στρογγυλές τράπεζες διεθνών και ελληνικών συνεδρίων.
  • Μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών συνεδρίων.
  • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΓΝΑ
  • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ιατρικού Συλλόγου Έβρου
  • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θράκης
  • Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικών Ιατρών ΕΣΥ ΠΓΝΑ