Η υποβολή περιλήψεων έχει ξεκινήσει

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε την περίληψή σας στο 5ο Συμπόσιο Φαρμακοεπιδημιολογίας με προθεσμία υποβολής την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023.

Κάτω από το κεντρικό θέμα του Συμποσίου «Η Φαρμακοεπιδημιολογία ως μέσο για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη Φαρμακευτική Περίθαλψη» θα εξεταστούν μια σειρά από θεματικές, όπως:

 • «Μεγάλα Δεδομένα» στη Διαχείριση Νοσημάτων και τη φαρμακευτική περίθαλψη
 • Εργαλεία Φαρμακοεπαγρύπνησης: ψηφιακά και κλασικά
 • Φαρμακοοικονομικές αναλύσεις
 • Post COVID-19 & Φαρμακοεπιδημιολογία
 • Υπηρεσίες Υγείας στην Post COVID-19 εποχή
 • Ηλεκτρονική Υγεία: Ηλεκτρονικά Εργαλεία και φαρμακοεπιδημιολογικά δεδομένα
 • Φαρμακοεπιδημιολογία και Φαρμακοοικονομία
 • Φαρμακοεπιδημιολογία και Αξιολόγηση της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
 • Φαρμακοεπιδημιολογικές Μελέτες & Πολιτική Φαρμάκου
 • Φαρμακοεπιδημιολογία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Η οπτική των επαγγελματιών υγείας για τη φαρμακοεπιδημιολογία
 • Φαρμακοεπαγρύπνηση: Ο ρόλος των ιατρών και των φαρμακοποιών
 • Φαρμακοεπιδημιολογία και συνταγογράφηση: κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις
 • Ο ρόλος των ασθενών στη Φαρμακοεπιδημιολογική και Κλινική Έρευνα

Η υποβολή περιλήψεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες:

ΥΠΟΒΟΛΗ