Σεμινάριο ΕΛ.Ε.Φ.Ι. | 01.10.2023 | Αλεξανδρούπολη

Στο πλαίσιο του 5ου Συμποσίου Φαρμακοεπιδημιολογίας, η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής – ΕΛ.Ε.Φ.Ι. διοργανώνει Σεμινάριο με θέμαTaking a lifecycle approach to the Health Technology Assessment (HTA) of Medicines and Medical Devices”, το οποίο θα διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου 2023, και ώρα 11:00-14:00 στην Αλεξανδρούπολη.

Καθώς το Σεμινάριο απευθύνεται τόσο στο ελληνικό όσο και σε διεθνές κοινό, θα διεξαχθεί στα Αγγλικά.

To σεμινάριο με αντικείμενο την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) στην αποτίμηση της αξίας των Φαρμάκων και των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων στη διάρκεια του κύκλου ζωής αυτών, θα περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις με δομημένες ερωτήσεις και case study με εισηγητές εξειδικευμένους επιστήμονες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου απαιτείται ξεχωριστή Εγγραφή:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Γιατί “Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Υγείας”

Οι ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις παράλληλα με τις συνεχείς ρυθμιστικές αλλαγές και απαιτήσεις εγκαινιάζουν ευκαιρίες μετάβασης σε καινοτομίες που είναι κρίσιμες για την υγεία, την κοινωνία και ειδικότερα τους ασθενείς. Η Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Υγείας έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα καλύτερο μέλλον στον ευαίσθητο και εξελισσόμενο αυτό τομέα στηριζόμενη στην τεκμηρίωση για τη λήψη αποφάσεων.

Το Σεμινάριο αφορά ένα ευρύ κοινό στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της υγείας, της φαρμακευτικής βιομηχανίας αλλά και οικονομικών της υγείας: Αρχές Υγείας, ΕΣΥ & Υγειονομικοί, Φορείς Ασθενών, Πανεπιστημιακοί και Ερευνητές, Φορείς Φαρμακευτικής & Ιατροτεχνολογικής Βιομηχανίας, Επιστημονικές Εταιρείες, Επιστημονικά Στελέχη Βιομηχανίας από Ιατρικά και Κλινικά Τμήματα R&D, Τμήματα Market Access, Patient Access, Patient Safety, Business units, Governmental & Public Affairs teams, εταιρείες CROs και Συμβούλων Οικονομικών της Υγείας.

Τι θα αποκομίσετε από τη συμμετοχή σας

Στα προσδοκώμενα οφέλη για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται:

– Η σημασία της ΗΤΑ για δίκαια και αποτελεσματικά συστήματα υγείας που υπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις, περιλαμβανομένης της ιατρικής ακριβείας και των προηγμένων θεραπειών.

– Κατανόηση των προαπαιτούμενων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της μεθοδολογίας των ερευνών σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ΗΤΑ.

– Χαρτογράφηση των προκλήσεων για την επιλογή των κατάλληλων ερευνητικών σχεδιασμών τεκμηρίωσης για την ΗΤΑ.

– Αναγνώριση αναγκών και ενεργειών προετοιμασίας για την ετοιμότητα των οργανισμών και φορέων.

 

Θα χορηγηθεί ειδικό πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμιναρίου.