Αικατερίνη Αλεξίου-Χατζάκη

Αικατερίνη Αλεξίου-Χατζάκη

Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Η Αικατερίνη Αλεξίου-Χατζάκη είναι Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (περισσότερα). Έχει επίσης ιδρύσει την εταιρεία τεχνοβλαστό ABCureD (abcured.com). Παλαιότερα, εργάστηκε σε ακαδημαϊκούς χώρους και στη βιομηχανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ. Η έρευνά της εστιάζει στην Ιατρική Ακριβείας, με την ανακάλυψη και επικύρωση βιοδεικτών και νέων φαρμακολογικών μοριακών στόχων, μέσω ενσωμάτωσης στη βιοϊατρική έρευνα της τεχνητής νοημοσύνης. Το έργο της χαίρει διεθνούς αναγνώρισης, με πλήθος δημοσιεύσεων, συχνές αναφορές στην παγκόσμια βιβλιογραφία και πολλές διαλέξεις σε εξειδικευμένο και το ευρύτερο κοινό, ενώ έχει τύχει χρηματοδότησης από εθνικούς και διεθνείς φορείς.

Συμμετέχει σε