Αντιγόνη Δήμα

Αντιγόνη Δήμα

Ερευνήτρια Β', Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”

Η Αντιγόνη Δήμα είναι Ερευνήτρια Β’ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Βιοκαινοτομίας του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ». Μέσω προσεγγίσεων multi-omics, η έρευνά της εστιάζει στην κατανόηση της γενετικής βάσης και των μοριακών μηχανισμών που διαμορφώνουν σύνθετους φαινοτύπους στον άνθρωπο καθώς και τον κίνδυνο νόσου για χρόνια νοσήματα. Κύριο ερευνητικό αντικείμενο της ομάδας αποτελεί η διερεύνηση των μοριακών συνεπειών του διατροφικού περιορισμού και η σύνδεση με μεταβολικά νοσήματα και με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, με απώτερο στόχο την αξιοποίηση της δύναμης των διατροφικών παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών (food-as-medicine). Είναι κάτοχος BSc Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Ιmperial College, London), MSc Εξέλιξης και Γενετικής Ανθρώπου (University of Oxford) και PhD Πληθυσμιακής Γενετικής Ανθρώπου (University of Cambridge & Wellcome Trust Sanger Institute).

Συμμετέχει σε