Δημήτριος Ι. Δημητρίου

Δημήτριος Ι. Δημητρίου

Καθηγητής Μάνατζμεντ Κρίσιμων Υποδομών, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ο Δημήτριος Δημητρίου είναι Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Συμμετέχει στα προγράμματα μεταπτυχιακών του ΜΒΑ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και ΠΜΣ Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας καθώς και ΠΜΣ στη Βιοηθική στο Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ. Επίσης, συμμετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εξόρυξη και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων του ΑΠΘ και είναι μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ στο αγγλόφωνο πρόγραμμα MBA (MBA61: management, human resources, marketing and strategic planning).

Η ερευνητική του συνεισφορά περιλαμβάνει ερευνητικά έργα, επιστημονικές εργασίες και παρουσιάσεις σε διεθνείς φορείς (UNECE, OECD, έχει συμμετοχή σε επιστημονικά βιβλία και εκδόσεις στα θέματα της ειδικότητας του, ενώ συμμετέχει ενεργά σε εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών, συντακτικές επιτροπές, επιστημονικές επιτροπές σε διεθνή συνέδρια. Στην επαγγελματική του πορεία έχει αναλάβει θέσεις διοίκησης-μάνατζμεντ καθώς και θέσεις ευθύνης σε ειδικά projects όπως και παροχή συμβουλών σε εταιρίες και οργανισμούς σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την αειφόρο ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών και επενδύσεων, ενώ έχει συμβάλει σε μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κεντρικούς φορείς διοίκησης και διαχείρισης.

Το 2021 του απονεμήθηκε το βραβείο Πολύτιμης Προσφοράς και Συνεισφοράς στην αειφόρο επιχειρηματικότητα από το Επιμελητήριο Έβρου, ενώ το 2018 του απονεμήθηκε το Professional Achievement Award in Greece από το British Council στα πλαίσιο του θεσμού Study UK Alumni awards.

Είναι ιδρυτής και υπεύθυνος του Διεθνούς Δικτύου Ειδικών (experts) για Αειφόρες και Περιβαλλοντικά Φιλικές Επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα: VIP4Ride (Valuable Investment Projects For Reasonable Infrastructure Development).

Συμμετέχει σε