Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητής Ιατρικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ.

Ο κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδης είναι Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής στο Δ.Π.Θ., Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος και Επιστημονικά Υπεύθυνος και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, Εκδότης του επιστημονικού περιοδικού hυgeίa@εργασία. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων για την Απόκτηση του Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής Εργασίας.

Συμμετέχει σε