Ιωάννης Πετρίδης

Ιωάννης Πετρίδης

Παθολόγος, Υπεύθυνος Υγείας Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ), Αντιπρόεδρος Συλλόγου Διαβητικών Νομού Έβρου

Ο κ. Ιωάννης Πετρίδης είναι απόφοιτος της Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Αλεξανδρούπολη με την ειδικότητα του Παθολόγου από το 2014. Έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πληθώρα συμμετοχών σε συνέδρια σε πολλά από τα οποία ως ομιλητής ή πρόεδρος.

Ζώντας με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 από την ηλικία των 13 ετών συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και εκδηλώσεις στον χώρο του διαβήτη. Είναι υπεύθυνος Υγείας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Διαβητικών Νομού Έβρου (ΣΥ.Δ.Ν.Ε) στον οποίο κατέχει σήμερα τη θέση του Αντιπροέδρου, είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου του Ερυθρού Σταυρού του παραρτήματος της Αλεξανδρούπολης και μέλος πολλών ιατρικών εταιρειών ( ΕΔΕ, ΕΛΕΜΕΔ, ΕΜΕΔΙΠ, κλπ.).

Συμμετέχει σε