Κωνσταντίνος Ζήσης

Κωνσταντίνος Ζήσης

Υπ. Διδάκτορας, Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο Κωνσταντίνος Ζήσης σπούδασε Διοίκηση Υγείας και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Υγείας και τον Σχεδιασμό Υπηρεσιών Υγείας. Σήμερα, είναι υποψήφιος διδάκτορας στην αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Έχει πολύχρονη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα υγείας (υπηρεσίες υγείας), ενώ επιπλέον έχει συνεργασθεί με οργανισμούς δημόσιας υγείας και ερευνητικά ιδρύματα σε θέματα οικονομικών υγείας και πολιτικής υγείας (ECDC, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), αλλά και με την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) σε θέματα διασφάλισης ποιότητας προγραμμάτων σπουδών των επιστημών υγείας και προετοιμασίας πιστοποίησής τους. Από το 2019 εργάζεται στη Pharmaceutical Product Development (PPD), Part of Thermo Fisher Scientific.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην τεκμηριωμένη πολιτική υγείας και τις συστηματικές ανασκοπήσεις, την οικονομική αξιολόγηση στην υγεία και την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας και είναι τακτικός κριτής σε διεθνή περιοδικά με επίκεντρο τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας. Είναι μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ) και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας, ενώ υπήρξε υπότροφος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΛΕΔΥΠΥ) για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών του.

Συμμετέχει σε