Κωνσταντίνος Φαρσαλινός

Κωνσταντίνος Φαρσαλινός

Ερευνητής ιατρός, επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Πατρών και Δυτικής Αττικής

Ο Κωνσταντίνος Φαρσαλινός, MD, MPH, είναι ιατρός και επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο τομέας εξειδίκευσής του είναι η Δημόσια Υγεία, και είναι κάτοχος Μάστερ Δημόσιας Υγείας από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Διεξάγει εργαστηριακή, κλινική και επιδημιολογική έρευνα για το κάπνισμα, τη μείωση της βλάβης του καπνού και τα προϊόντα νικοτίνης από το 2011. Συνέγραψε την πρώτη συστηματική ανασκόπηση για το προφίλ ασφάλειας/κινδύνου ηλεκτρονικού τσιγάρου, που δημοσιεύτηκε το 2014. Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει μελέτες για τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού. Τα ευρήματά του έχουν παρουσιαστεί σε μεγάλα διεθνή επιστημονικά συνέδρια και οι μελέτες του χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία του ρυθμιστικού πλαισίου για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έως τις αρχές του 2023, έχει δημοσιεύσει περίπου 100 μελέτες και άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κυρίως σχετικά με το κάπνισμα, τη μείωση των βλαβών από τον καπνό και τα εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης. Έχει παρουσιάσει σε περισσότερα από 80 διεθνή συνέδρια και ήταν ο χειριστής συντάκτης και συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο “Analytical assessment of e-cigarettes”, που εκδόθηκε από την Elsevier το 2017. Τον Νοέμβριο του 2020, ανακηρύχθηκε Highly Cited Researcher 2019 από το Web of Science, μια λίστα ερευνητών (6200 επιστήμονες από τα 9 εκατομμύρια που εξετάστηκαν) με τον υψηλότερο αντίκτυπο στην παγκόσμια επιστήμη σε 21 επιστημονικά πεδία την τελευταία δεκαετία. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, έχει δημοσιεύσει 10 άρθρα με κριτές και αρκετές προεκτυπώσεις σχετικά με τον COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της συσχέτισης μεταξύ καπνίσματος, νικοτίνης και COVID-19.

Συμμετέχει σε