Μαρία Καλογεροπούλου

Μαρία Καλογεροπούλου

Διευθύντρια Τμήματος Value Access, Health Policy & RWE, IQVIA Hellas

Η Μαρία Καλογεροπούλου είναι Διευθύντρια του τμήματος Value Access, Health Policy & RWE της IQVIA Ελλάδος. Είναι απόφοιτος του τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και διδάκτωρ του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 20ετή εμπειρία στον τομέα της υγείας, έχοντας συμμετοχή σε έργα και συνεργασία με διεθνείς και ελληνικούς φορείς. Κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα αποτελούν οι τομείς των Οικονομικών της Υγείας και της Διοίκησης Μονάδων Υγείας με πάνω από 45 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Συμμετέχει σε