Μιχαήλ Πετρίδης

Μιχαήλ Πετρίδης

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ., Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος - Αναπληρωτής Λέκτορας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Πρόγραμμα Φαρμακευτικής, Τμήμα Επιστημών Υγείας, Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

O Μιχαήλ Πετρίδης είναι κάτοχος πτυχίου Φαρμακευτικής (2002) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Φαρμακευτική Τεχνολογία (2005) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει διακριθεί για τις άριστες ακαδημαϊκές του επιδόσεις με τιμητικές διακρίσεις και υποτροφίες (ΙΚΥ, ΕΠΕΑΕΚ – 2003/2004), καθώς και για την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων στην εκπαίδευση των φαρμακοποιών (Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2017, 2021, 2023).

Έχει εργαστεί ως φαρμακοποιός σε ιδιωτικό φαρμακείο (Θεσσαλονίκη, 2002-2006), ως υπεύθυνος φαρμακοποιός σε ιδιωτικές φαρμακαποθήκες (Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Βόλος, 2006-2010), ως Junior Research and Development Scientist αντικαρκινικών φαρμάκων στη Φαρμακοβιομηχανία (Λεμεσός, 2011-2013), ως νοσοκομειακός φαρμακοποιός σε κρατικά νοσοκομεία της Κύπρου (Λεμεσός) και ως επιβλέπων φαρμακοποιός Άσηπτης Παρεντερικής Μονάδας παραγωγής φαρμάκων για τη μεσογειακή αναιμία (Λεμεσός, 2013-2014).

Από το 2014 διδάσκει ως Αναπληρωτής Λέκτορας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας στο Πρόγραμμα της Φαρμακευτικής του Τμήματος Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και από το 2018 είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος) με κατεύθυνση στη Φαρμακοεπιδημιολογία.

Συμμετέχει σε