Νικολέτα Τάσιου

Νικολέτα Τάσιου

Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Διευθύντρια ΕΣΥ, Φαρμακευτικό Τμήμα Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ν.Α.Δ.Ν.Θ., Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο”

Η Νικολέτα Τάσιου γεννήθηκε το 1974 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας και είναι έγγαμη με τρία παιδιά. Εργάζεται και διαμένει μόνιμα από το 1992 στη Θεσσαλονίκη.

Αποφοίτησε το 1998 από το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. (υποτροφία επίδοσης από το ΙΚΥ για τα ακαδημαϊκά έτη 1993-1995).

Το 2002 έλαβε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών με ειδίκευση στην «Παραγωγή και Έλεγχο Φαρμακευτικών Ενώσεων», (πλήρης υποτροφία εισαγωγής και συμμετοχής στο Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .

Το 2014 έλαβε τον Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών με εξειδίκευση στη Δημόσια Υγεία από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα, με προαγωγικό βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ»

Από τον Απρίλιο 2021 έως σήμερα εργάζεται ως Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, υπεύθυνη λειτουργίας του Φαρμακευτικού Τμήματος της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ν.Α.Δ.Ν.Θ. του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο».

Από τον Φεβρουάριο 2013 έως τον Απρίλιο του 2021 εργάστηκε ως Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός με παράλληλα καθήκοντα στο Φαρμακευτικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» και ως υπεύθυνη λειτουργίας του Φαρμακευτικού Τμήματος του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης.

Από τον Αύγουστο 2008 έως τον Φεβρουάριο 2013 εργάστηκε ως Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός στο Φαρμακευτικό Τμήμα του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, με ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου Φαρμακευτικού Τμήματος από το 2011.

Από τον Οκτώβριο 2003 έως τον Αύγουστο 2008 εργάστηκε ως Φαρμακοποιός στο Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υπ. Υγείας & Κ.Α της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών υγείας της 4ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Από τον Δεκέμβριο 2002 έως τον Οκτώβριο 2003 εργάστηκε ως υπεύθυνη Φαρμακοποιός στο Τμήμα Ελέγχου Φαρμακείων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου στην Υ.Π.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

Από τον Ιούνιο 1998 έως τον Δεκέμβριο 2022 εργάστηκε ως υπεύθυνη φαρμακοποιός σε κοινοτικό φαρμακείο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική Γλώσσα την Ιταλική Γλώσσα.

Τα κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο είναι οι πολιτικές Υγείας, τα θέματα Δημόσιας Υγείας η επιδημιολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση των Δερματικών Νοσημάτων καθώς και η παρασκευή και χρήση γαληνικών σκευασμάτων στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Συμμετέχει σε