Πρόγραμμα

Κατεβάστε το Τελικό Πρόγραμμα [pdf].
Κατεβάστε το Βιβλίο Περιλήψεων [pdf].

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.09.2023

Αίθουσα ΠΜΣ “Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας” Γ. Σταθόπουλος

Ισόγειο Κτιρίου Βιβλιοθήκης, Τμήματος Ιατρικής, Δ.Π.Θ.

16:00-17:00

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Εισαγωγή στη Φαρμακοεπιδημιολογία
Εισηγητής: Χρήστος Κοντογιώργης

17:00-17:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

17:30-19:00

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Exposure measures and modelling in pharmacoepidemiology
Εισηγήτρια: Daniala Weir

19:00-20:00

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Φαρμακοεπιδημιολογικά Προβλήματα και Λύσεις
Εισηγητής: Αντώνης Δούρος

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.09.2023

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ASTIR EGNATIA – Αίθουσα ΑΒΔΗΡΑ I

09:00-10:00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ι
Προεδρείο: Χριστίνα Τσίγαλου, Αντώνης Δούρος

 • Φαρμακοεπιδημιολογία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας [ΕΑ01-ΕΑ07]

10:00-10:30

ΟΜΙΛΙΑ
Real World Data and Evidence for Precision Medicine
Ομιλήτρια: Daniala Weir

Προεδρείο: Ευάγγελος Μανωλόπουλος & Άννα Κυριακούδη

10:30-11:00

IN CONVERSATION
Antonios Douros and Gianluca Trifirò (on-line)

Advances in pharmacoepidemiology and research tools

11:00-11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30-12:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Καινοτόμες Θεραπείες και Αξιοποίηση Δεδομένων Φαρμακοεπιδημιολογικών Μελετών
Συντονιστής: Γιώργος Βασιλόπουλος
Ομιλητές:

Σχολιασμός: Stamatiki Kritas

12:30-14:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Φαρμακοεπιδημιολογικές μελέτες: Μεθοδολογία και Δυσκολίες – Ο ρόλος των Big Data
Προεδρείο: Χρήστος Κοντογιώργης & Θεόδωρος Κωνσταντινίδης
Ομιλητές:

 • Μια πολυκεντρική μελέτη για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των αναστολέων SGLT2, Αντώνης Δούρος
 • What is pharmacoepidemiology and why we need it in Greece, Theoklis Zaoutis
 • Δεδομένα Πραγματικού Κόσμου και υπολογιστικές προσεγγίσεις – Ευκαιρίες και δυσκολίες – Μαθήματα από την πρωτοβουλία OHDSI-GR, Παντελής Νατσιάβας
 • Ο ρόλος των Big Data στην Υγεία, Νίκη Τσούμα

14:00-15:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΓΕΥΜΑ

15:00-15:30

ΟΜΙΛΙΑ
Τεχνοοικονομικό πλαίσιο ανάλυσης και καλές πρακτικές για εφαρμογή μέτρων περιορισμού της διασποράς επιδημικών ιώσεων στις υποδομές και τα δίκτυα δημόσιων μεταφορών

Ομιλητής: Δημήτριος Δημητρίου

Προεδρείο: Χρήστος Χατζηχριστοδούλου & Ευγενία Μπεζιρτζόγλου

15:30-16:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Φαρμακοεπιδημιολογία & Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας
Προεδρείο: Κώστας Αθανασάκης & Παντελής Νατσιάβας
Ομιλητές:

 • Η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα και η διαδικασία εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού, Φλώρα Μπακοπούλου (online)
 • Από τα δεδομένα στις αποφάσεις: ο ρόλος των δεδομένων πραγματικού κόσμου στη φαρμακοεπιδημιολογία και την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας στην υγειονομική περίθαλψη, Κωνσταντίνος Ζήσης

Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας:
Χρήστος Κοντογιώργης, Αικατερίνη Αλεξίου-Χατζάκη

16:30-17:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Μείωση της βλάβης: Νέα τάση στη Δημόσια Υγεία
Προεδρείο: Αναστασία Μπαρμπούνη & Παναγιώτης Σκένδρος
Ομιλίες:

17:30-18:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18:00-19:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Εθνική Πολιτική για το Φάρμακο
Προεδρείο: Αναστάσιος Τερζής & Αικατερίνη Αλεξίου-Χατζάκη
Ομιλητές:

19:00-20:00

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Προεδρείο: Ευαγγελία Νένα & Αθανάσιος Μαλάκης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 • Λίλιαν Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπ. Υγείας
 • Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
 • Τερέζα Χαραμή, Εκπρόσωπος ΠΦΣ
 • Χρήστος Χατζηπαπάς, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Έβρου

Βράβευση: Γεώργιος Κολιός

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Μαγεία και καθαρτήριες τελετουργίες στην αρχαία Εγγύς Ανατολή και τον κόσμο του Αιγαίου
Ομιλητής: Ηλίας Πετρόπουλος

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1.10.2023

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ASTIR EGNATIA – Αίθουσα ΑΒΔΗΡΑ I

09:00-10:00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙI
Προεδρείο: Σωτηρία Μπουκουβάλα & Αικατερίνη Αρβανίτη

 • Φαρμακευτική Φροντίδα στα Κοινοτικά Φαρμακεία [ΕΑ08-ΕΑ10]
 • Φαρμακοεπιδημιολογία στην πανδημία COVID-19 [ΕΑ15-ΕΑ16]
 • Ηλεκτρονική Υγεία: Ηλεκτρονικά Εργαλεία και φαρμακοεπιδημιολογικά δεδομένα [ΕΑ11-ΕΑ14]

10:00-11:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Υπηρεσίες Π.Φ.Υ. και κοινοτικό φαρμακείο
Προεδρείο: Δέσποινα Κάλφα
Ομιλητές:

Σχολιασμός: Εύη Ορφανού

11:00-11:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Αναπτυξιακοί στόχοι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών (FIP)
Προεδρείο: Παναγιώτης Ζαρογουλίδης & Χρήστος Κουκάκης
Ομιλητές:

11:30-12:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00-13:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Ο ρόλος του γαληνικού σκευάσματος στην αντιμετώπιση των ελλείψεων των φαρμάκων: Φαρμακοεπιδημιολογικά δεδομένα
Προεδρείο: Ηλίας Κατσόγιαννης & Ιωάννης Αποστόλου
Ομιλητές:

13:00-14:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θεραπευτικά πρωτόκολλα: η περίπτωση του διαβήτη
Προεδρείο: Δημήτριος Παπάζογλου, Ιωάννης Πετρίδης
Ομιλητές:

 • Πρωτόκολλο σακχαρώδους διαβήτη: Εισαγωγή, Νικόλαος Παπάνας
 • Διαλειτουργικότητα θεραπευτικών πρωτοκόλλων και ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και το όφελος των ασθενών, Χρήστος Δαραμήλας
 • Διαδικασία και οφέλη δημιουργίας Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης, Παναγιώτα Μήτρου
 • Η συμβολή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στη φαρμακευτική καινοτομία.
  Η περίπτωση του διαβήτη, Νίκος Νίκας

14:00-14:30

ΟΜΙΛΙΑ
Δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών επιλογών κοινότητας κατά SARS-CoV-2
Ομιλητής: Γεώργιος Παππάς

Προεδρείο: Τερέζα Χαραμή

14:30-15:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΓΕΥΜΑ

15:30

ΛΗΞΗ